شما اینجا هستید >   صفحه اصلی
 
متـن جســتـجو :  
جستجو از تاريخ :
     
   
   
تا تاريخ :
     
   
جستجو
تعداد خبر: 6
آغاز بارگذاری تومور بورد پستان
امتياز : تعداد مشاهده : 631
تاريخ خبر : 26/4/1395 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
اضافه شدن کیس های جدید توموربورد عمومی با ارائه کامل تصاویر و توضیحات علمی
امتياز : تعداد مشاهده : 0
تاريخ خبر : 14/8/1394
----------<>----------
GASTROINTESTINAL TUMOR BOARD: AN EVOLVING EXPERIENCE IN TEHRAN CANCER INSTITUTE
امتياز : تعداد مشاهده : 0
Article
تاريخ خبر : 19/2/1392 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
نسخه انگلیسی سامانه تومور بورد انستیتو کانسر ایران
امتياز : تعداد مشاهده : 1132
(بزودی).....
تاريخ خبر : 16/2/1392 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
برگزاری جلسه هماهنگی جهت ثبت الکترونیک اطلاعات جلسات تومور بورد عمومی
امتياز : تعداد مشاهده : 1304
10-اردیبهشت-1392
تاريخ خبر : 10/2/1392 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
طراحی سیستم ثبت و انتشار آموزشی اطلاعات جلسات توموربورد انستیتو کانسر ایران
امتياز : تعداد مشاهده : 1335
سیستم رسما راه اندازی گردید 1 بهمن 1391
تاريخ خبر : 18/7/1391 منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات سرطان
----------<>----------
   بازگشت